Rejsebetingelser

1) Info

Alk Rejser er medlem af Rejsegarantifonden og dermed også underlagt Rejseankenævnets bestemmeler. Vores registreringsnummer er 2444.

Generelle bestemmelser for pakkerejser med Alk rejser henvises til Lov om Pakkerejser. Klik her

Rejsebetingelserne danner grundlaget for dine rettigheder som rejsende. Derfor er det vigtigt og nødvendigt, at du gør dig bekendt med vores rejsebetingelser.

2) Bestilling og betaling

Efter bestilling af din rejse, vil du i løbet af 1-2 hverdage modtage en bestillingsbekræftelse med det bestilte. Det er den rejsendes ansvar, at kontrollere at bestillingsbekræftelsen stemmer overens med den bestilling der er foretaget. Det er derfor vigtigt, at bestillingsbekræftelsen kontrolleres igennem straks efter modtagelse. Fornavne (fornavn evt. mellemnavne) og efternavn skal være identiske med navne i det pas, der bruges på rejsen. Ved eventuelle fejl eller mangler skal kunden henvende sig til Alk Rejser med det samme, så vi kan få bestillingsbekræftelsen rettet til.

Med rettidigt indbetaling af depositum og evt. afbestillingsforsikring bekræfter kunden, at have accepteret rejsebetingelserne og de på bestillingsbekræftelsen/faktura anførte betingelser, og aftale om køb er derefter bindende for begge parter.

Bestilling foregår telefonisk eller pr. e-mail, hvorefter kunden modtager en bestillingsbekræftelse, rejsebetingelserne og/eller faktura pr. e-mail. Samtidigt fremsendes link til Sikker betaling med kreditkort via quickpay.dk hos Alk Rejser.

Depositum for grupperejser og pakkerejser for individuel rejse eller rejse arrangeret for en lukket gruppe med programlagte rejsedatoer er 2.500 kr. pr. rejsedeltager. Rejser med rutefly og valgfri rejsedato/længde er depositum mellem 2.000 – 3.000 kr. pr. rejsedeltager. Dette vil fremgå af bestillingsbekræftelsen.

  • Depositum på henholdsvis 2.000 kr., 2.500 kr. eller 3.000 kr. pr. rejsende samt evt. afbestillingsforsikring skal indbetales til Alk Rejser ved bestilling. Betaling af restbeløbet skal være indbetalt til Alk Rejser 65 dage før afrejsedagen.
  • Ved bestilling mindre end 65 dage til afrejsedagen, skal rejsens fulde pris være Alk Rejser i hænde senest 24 timer efter bestilling, medmindre andet er aftalt med en rejsekonsulent.
  • Bestilles rejsen mindre end 21 dage til afrejsedagen, skal rejsens fulde pris være Alk Rejser i hænde ved bestilling.
BETALING MED KREDITKORT:

På alkrejser.dk/betaling/ kan du betale din rejse med følgende kreditkort:
Visa
VISA Dankort
VISA Electron
Mastercard
Mastercard Debit
Maestro
Beløbet hæves den næstkommende hverdag efter betaling. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Vi benytter quickpay.dk som betalingsgateway. Læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

Vi gør opmærksom på, at vi pålægger et gebyr på Firma kreditkort og udenlandske kreditkort på kreditkorttransaktionen.

Kortgebyr

Gebyr for kreditkort til private udstedt i Danmark og EU:

  • VISA, Mastercard: 0,00%

Gebyr for firma-kreditkort og udenlandske udstedte kreditkort udenfor EU:

  • VISA, Mastercard: 2,75%
Betaling via bankoverførsel

Betaling kan ske via bank overførsel til Nykredit. Reg. nr.: 5474 Kontonr.: 0911425. (Husk at angive bestillings nr. eller fakturanr.)

Sikker betaling

For at du skal føle dig mest sikker når du handler, har vi valgt en af Danmarks absolut bedste. QuickPay står for alle vores transaktioner og i samarbejde med bankerne og PBS har de udviklet nogle meget sikre betalingsmetoder.

PCI-certificering
QuickPay er som en af de relativt få danske betalingsgateway fuldt PCI-certificeret.
Formålet med PCI-standarden er at have en fælles, international standard for, hvordan kreditkortdata skal håndteres. Standarden definerer en række krav til opbevaring, transmission og håndtering af kortdata – og til hvordan det skal kontrolleres, at kravene bliver overholdt.
Såvel forbrugere som e-handelsbutikker får gavn af de forstærkede sikkerhedskrav, der følger af den nye PCI-certificering. Ved at handle med leverandører, der har gennemgået PCI-certificeringen, reducerer man som e-handelsforretning risikoen for svindel og giver brugerne en større tryghed som kunde i forretningen.

3) Automatisk Annullering

Rejser der ikke rettidigt indbetales til Alk Rejser bliver automatisk annulleret uden forudgående varsel.

4) Fremsendelse af dokumenter

Rejsedokumenter og billetter fremsendes pr. mail, hvor intet andet er aftalt, ca. 7 dage før afrejse.

5) Afbestilling

5a) Hvis du afbestiller rejsen

Kunden har ret til skriftligt, at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (fx flyselskabers) forhold ikke kan ske uden at hele rejsens pris er tabt.
Ved afbestilling af en rejse hvortil bestillingsbekræftelse/billet er udstedt, gælder fælgende regler:

  • Ved afbestilling mere end 65 dage til den aftalte rejsedag (fra bestillingsdato og op til 65 dage inden udrejse), beregner Alk Rejser sig et gebyr svarende til depositum pr. rejsedeltager samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  • Ved afbestilling mellem 65 dage og 35 dage til den aftalte rejsedag, beregner Alk Rejse sig et gebyr på 50% af rejsens pris samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  • Ved afbestilling mindre end 34 dage til den aftalte afrejsedag, beregner Alk Rejser sig et gebyr på 100% af rejsens pris samt evt. tegnet afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  • Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris udover de normale gebyrer samt depositum samt evt. betalte gebyrer. Alk Rejser skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.
5b) Afbestilling i forbindelse med sygdom

Vi anbefaler, at kunden tegner en afbestillingsforsikring, der dækker de omkostninger som måtte opstå ved annullering, som følge af blandet andet akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer inden afrejse og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre og søskende. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring.

Forsikringspræmien er 6 % af rejsens pris. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Alt andet lige skal forsikringstageren gøre sig bekendt med forsikringsselskabets bestemmelser ved køb af forsikring, da det alene er forsikringsselskabets betingelser, der er gældende, hvis en forsikring købes.

Rejsedeltageren vil få det indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen. Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling eller senest samtidigt med betaling af depositum og kan ikke opsiges efterfølgende.

5c) Afbestilling i tilfælde af naturkatastrofer

Forekommer der inden for et tidsrum på 14 dage før afrejse livsfarlig epidemier, krigshandlinger, naturkatastrofer mv. kan rejsen annulleres kvit og frit. Det forudsætter dog, at de offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling og afbestiller kunden alligevel, træder vores almindelige afbestillingsregler i kraft, jf. afsnit 5.a.

Er det en individuel rejse eller en rejse arrangeret for en lukket gruppe, tilbagebetales depositum og eventuelle flybilletter ikke.

5d) Afbestilling og rabatter

Hvis en rejse er fuldt ud betalt, og der er ydet personrabatter/sengerabatter, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke endelig betalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme er gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

6) Rejseforsikring

Alk Rejser kræver, at man ved rejser uden for EU har en rejseforsikring, der minimum dækker sygdom og hjemtransport. Alk Rejser kan ikke holdes ansvarlig for udgifter der opstår på grund af deltagers manglende forsikring.

Alk Rejser anbefaler, at man tegner både en afbestillingsforsikring og en rejseforsikring. Alk Rejser tilbyder Europæiske ERV Rejseforsikring og det er kundens eget ansvar at sørge for en rejseforsikring med passende dækning.

Tilbagebetaling af depositum
Har kunden bestilt og betalt depositum for rejsen og mod forventning ikke kan få rejseforsikring hos Europæiske eller et andet selskab, refunderer vi naturligvis det fulde depositum, inkl. evt. afbestillingsforsikring.

Afbestiller kunden af andre årsager henviser vi til vores normale afbestillingsregler.

7) Alk Rejsers aflysning eller ændring

Annullering af en rejse kan forekomme, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal på grupperejser. Denne gennemføres ved minimum 10 deltagere, med mindre andet er oplyst ved den enkelte grupperejse. Aflysning vil blive underrettet rejsedeltagerne senest 30 dage før afrejse, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation på grund af udefrakommende omstændigheder, som rejsebureauet og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). Ved aflysning af en rejse tilbagebetales hele det fuldt indbetalte beløb.

Det kan forekomme, at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som vi ikke kan holdes ansvarlige for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen, fx omlægning af en rejserute, ændring af overnatningssteder samt at flytte gæster til et andet hotel (af samme standard). Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder i samråd med vores samarbejdspartner. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan bureauet ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

8) Ændring af pris

Alk Rejser forbeholder sig ret til, ifølge ”Lov om pakkerejser”, prisforhøjelse som følge af forhold, rejsebureauet ikke har mulighed for at tage højde for på forhånd, som skyldes ændring i forhøjede fly- og biltransportpriser (fx brændstofpriser), forhøjede skatter og afgifter (fx lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller ændrede valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger 100 kr., forhøjes rejsens pris tilsvarende.

Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Hvis skatter eller afgifter m.v., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

9) Gebyr og Ændringer

9a) Gebyr / administrationstillæg

• Obligatorisk administrationstillæg                                                                      49 kr. pr. person

• Kun land-arrangement: Hotelophold, transfer eller udflugter                    300 kr. pr. person

• Kun flytransport                                                                                                   300 kr. pr. person

9b) Ændringer

Ønsker kunden ændringer til rejsen, efter indbetaling af depositum, som rejsetidspunkt, rejsetype, rejsedeltagere, hotel osv., og ændring er mulig hos vores samarbejdspartenere, opkræves et gebyr.

• Ændringer skal ske skriftligt til rejsebureauet

• Ved ændringer mere end 35 dage før afrejse 300 kr. pr. ændring

• Ved ændringer mindre end 35 dage før afrejse 500 kr. pr. ændring

• Ændringer mindre end 21 dage før afrejse, betragtes ændringen som afbestilling (se pkt. 5), og en ny reservation skal foretages.

Efter billetudstedelsen, hvor det er muligt at ændre, kan rejsen ændres mod et gebyr på 1.200 kr. pr. person, samt et evt. ændringsgebyr opkrævet af fx luftfartsselskabet. Ændringsgebyr skal indbetales samtidigt med ændringen, så der som minimum er indbetalt fuldt depositum for rejsen. Ved evt. prisforskelle i forhold til det tidligere bestilte og til ændret rejse opkræves hos, – eller refunderes til kunden.

Ønsker kunden at flytte hele rejsen tidsmæssigt betragtes dette som en afbestilling, med mindre andet er aftalt skriftligt med Alk Rejser.

Rejser med rutefly, der ikke er en grupperejse, er underlagt særlige vilkår og restriktioner, der som hovedregel ikke kan ændres, heller ikke en navneændring. I de tilfælde hvor der kan foretages ændringer af ruteflybilletten opkræves et ændringstillæg på 400 kr. pr. person, samt opkræves der ændringstillæg efter flyselskabets eller anden leverandørs gældende regler.

Hvis en rejse er fuldt ud betalt, og der er ydet personrabatter/sengerabatter, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke endelig betalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme er gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

10) Agentforbehold (Salg af flybilletter alene)

Alk Rejser optræder som agent for luftfartselskaberne og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Alk Rejser sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartselskaberne.

Luftfartselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor luftfartselskabet, som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse.

Alk Rejser er alene formidler af transportydelsen og er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartselskabet.

11) Overdragelse af rejsen

11a)

Rejser kan som udgangspunkt ikke overdrages til en anden person.

11b)

Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 40 dage før afrejse og gebyr på 300 kr. pr. person vil blive opkrævet for navneændringen. Navneændring mindre end 39 dage til den aftalte afrejsedag og inden billetten udstedes, opkræver vi et gebyr på 1.200 kr. pr. person for. Navneændring, efter billetudstedelsen, kan normalt ikke foretages mindre end 16 dage før afrejse. I de tilfælde hvor det er muligt opkræver vi et gebyr på 1.200 kr. pr. person, samt et evt. ændringsgebyr opkrævet af fx luftfartsselskabet. Gebyr skal betales af kunden, hvis rejsen skal overdrages. Forsikringer og personlige rabatter/tilbud kan ikke overdrages til anden person.

Obs! For rejser med rutefly findes der særlige restriktioner, hvorfor navneændring som hovedregel ikke er mulig.

12) Pris / tilvalg

Ved vores programfastlagte rejse inkluderer prisen rutefly fra København – Skopje t/r, flybagage i henhold til flyselskabets regler, ophold i delt dobbeltværelse på hotel med morgenmad eller ophold i lejlighed uden morgenmad for det antal personer tilbuddet inkluderer.

Skræddersyede rejser der ikke er adviseret på vores hjemmeside inkluderer prisen rutefly fra-til t/r de ønskede lufthavne i forhold til tilbud, flybagage i henhold til flyselskabets regler, ophold i delt dobbeltværelse på hotel med morgenmad eller ophold i lejlighed uden morgenmad for det antal personer tilbuddet inkluderer.

Nogle rejser kan fravige fra ovenstående, dette vil fremgå af den enkelte rejse på vores hjemmeside.

Køber kunden tilvalg i form af tranfers, udflugter, billeje, måltider osv., vil det fremgå af billetten. Det betyder, at kunden har betalt ekstra for eks. kørsel fra lufthavn til hotel, enkeltværelse, suite, balkon, lejlighed tillæg eller andet. Eftersom prisen for et dobbeltværelse på hotel altid er udregnet for to personer, skal der altid betales enkeltværelsestillæg. Prisen for en lejlighed udregnet for 2 eller flere personer, der skal derfor altid betales tillæg ved færre personer end angivet i tilbuddet på hjemmesiden. Ønskes køb af tilvalg efter bestilling af rejse, skal kunden henvende dig til Alk Rejser.

Benyttes indkvarteringen alene af en person, vil dette som regel medføre en opkrævning af tillæg for enkeltværelse, uanset om dette sker inden aftalens indgåelse, eller som konsekvens af efterfølgende uforudsete hændelser.

Bestilles der værelse til flere end 2 personer, fås nogen gange rigtige senge til alle, men nogen gange kun 2 rigtige senge og opredninger til resten.

13) Specifikke ydelser/særaftaler

For at specifikke ydelser/særaftaler er gyldige skal det fremgå udtrykkeligt af bestillingsbekræftelsen eller på en anden måde kunne dokumenteres. Er dette ikke tilfældet, vil kunden ikke senere kunne påberåbe sig sådanne særaftaler.

14) Udflugter

Fravælger man at deltage på en forudbetalt udflugt, får man ikke udgiften refunderet. Ligeledes hvis man fravælger at deltage på en betalt og inkluderet udflugt får man ikke udgiften til måltider eller andre ydelser, der er inkluderet i udflugten refunderet.

15) Rabatter

15a)

Børn under 2 år
For børn under 2 år betales et administrationsgebyr på 360 kr. forudsat, at barnet ikke optager egen sædeplads og deler seng med en voksen på indkvarteringen. Et barn pr. voksen. Ved bestilling af rejsen skal barnets alder på hjemrejsetidspunktet angives, da det er det, der er gældende. Passet kontrolleres inden afrejsen. Ved bestillingen af rejsen kan der noteres et ønske om at leje en babyseng, men det kan ikke garanteres at hotellet kan stille en babyseng til rådighed.

Børn over 2 år
For at opnå børnerabat kræves to fuldt betalende voksne, og rabatten er baseret på én opredning. Børn over to år har eget sæde under flyrejsen. Der ydes ikke rabat til børn på rabatterede eller nedsatte rejser. Barn/børn der får rabat, enten får hver sin seng, en seng til at dele eller opredninger.

15b) Grupperabat

Rejser I i en større gruppe, så giver vi gerne grupperabat ved tilmelding. Rabattens størrelse er afhængig af rejsetype, rejsetidspunkt og antal rejsende. Der ydes ikke grupperabat til børn, der i forvejen får børnerabat.

15c) Brorabat

Der gives brorabat for rejsende fra Jylland, Fyn og Bornholm på kultur og vinrejse. Der er ingen brorabat til børn.

15d) Andre rabatter

Alle former for tilbud herunder fx messetilbud, Facebook tilbud, hjemmeside tilbud, vundet rejsegavekort eller rejsegavekort købt på auktion kan ikke kombineres med hinanden eller andre rabatter.

16) Afgang- check in og flybilletter

16a) Mødetid i lufthavnen

Vi anbefaler, at du møder senest 2 timer før afrejse i lufthavnen. Medbring rejsedokumenter og gyldigt pas. Flytiderne i rejsebeviset er kun vejledende, og Alk Rejser er ikke ansvarlig, hvis flyselskaber ændrer i rejseplanen herunder tider, terminaler og gatenumre.

Det er den rejsendes ansvar, at kontrollere flytiderne på både ud- og hjemrejse flyvninger. Kontroller regelmæssigt flytiderne, selv efter rejsen er påbegyndt.

16b) Check-ind

Du har mulighed for at checke-ind på Internettet, benytte automaterne i lufthavnen eller ved skranken. Dette afhænger af flyselskab og lufthavn.

16c) Flybilletter og rejsebevis

Flybilletter leveres elektronisk. Det betyder, at du ikke modtager nogen papirbillet fra os, men checker- ind ved hjælp af dit E-ticket nr. eller bookingnr. og pas.

Flybilletter og rejsebevis fremsendes pr. mail ca. 7 dage før afrejse.

Alk Rejser tager ikke noget ansvar for e-mail eller sms´er som af en eller anden årsag ikke når frem til modtageren (fx. fordi det er blevet taget af spamfilteret).

17) Udeblivelse

Alk Rejser yder ikke godtgørelse ved udeblivelse fra aftalte afgangs-steder og/eller tidspunkter eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af ugyldig eller manglende rejsepas eller andre nødvendige rejsedokumenter. Alk Rejser påtager sig heller ikke ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger.

18) Ansvar

18a) Alk Rejsers ansvar

Alk Rejser har hos Europæiske ERV tegnet sædvanlig udvidet ansvarsforsikring til dækning af blandt andet Alk Rejsers ansvar i medfør af lov om pakkerejser.

Alk Rejser har intet ansvar for tilslutningsrejser eller andre produkter (fx udflugter) købt selvstændigt af kunden hos andre leverandører.

Alk Rejser optræder som agent for flyselskab, rederier, hoteller og andre leverandører og Alk Rejsers ansvar er begrænset til de bestemte beløb, som vore underleverandører, der benyttes på den bestilte pakkerejse, kan begrænse deres ansvar til i medfør af internationale konventioner. Ved flytransport gælder Warszawa konventionen, ved søtransport gælder Athen konventionen og ved togtransport COTIF/CIF konventionen.

Alk Rejser tager forbehold for fejl i de priser og produktbeskrivelser, der findes på hjemmesiden.

18b) Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til: At sørge for gyldigt pas, de nødvendige visa, transitvisa, forhåndsgodkendelser, legitimationsbeviser, vaccinationer, medicinattest, forsikringer og andre tilladelser og godkendelser, der er nødvendigt for at kunne gennemføre rejsen. Passets gyldighed efter hjemrejse, afhænger af det pågældende land man skal til. Er du i tvivl, ring da til landets ambassade for flere informationer. Rejser man med børn, andre end ens egne, kan der være specielle regler. Det er kundens eget ansvar at kontakte ambassade/konsulat og få oplyst de relevante bestemmelser.

Ved modtagelse af bestillingsbekræftelsen, er det den rejsendes ansvar, at kontrollere at den stemmer overens med den bestilling der er foretaget. Det er derfor vigtigt, at kontrollere den igennem straks efter modtagelse. Fornavne (fornavn evt. mellemnavne) og efternavn skal være identiske med navne i det pas, der bruges på rejsen. Ved eventuelle fejl eller mangler skal kunden henvende sig til Alk Rejser med det samme, så vi kan få bestillingsbekræftelsen rettet til.

Børn under 18 år, der rejser alene, skal forevise til Alk Rejser en skriftlig erklæring og kopi af billedlegitimation fra forældre (eller anden myndighedsholder), at de tillader barnet at rejse med Alk Rejser.

Det er kundens eget ansvar at møde rettidigt til afrejse fra de forskellige destinationer og foretage alle check-in procedurer. Generelt betyder dette, at man skal møde i lufthavnen min. 2 timer før en flyafgang. Kommer kunden for sent, skal vores rejseleder kontaktes. Kunden kan IKKE selv købe en anden billet, indlogere sig på et hotel eller påtage sig andre udgifter og regne med at Alk Rejser betaler.

At rette sig efter ordensreglementer og anvisninger fra personale på destinationer og under transporter. Grove overtrædelser kan medføre, at kunden bliver bortvist fra videre deltagelse i rejsen og således selv må sørge for at hjemtransport og afholde udgifter herfor. Kunden vil ikke være berettiget til tilbagebetaling eller kompensation.

At oplyse et mobil telefonnummer hvorpå kunden kan træffes under rejsen.

At kontakte Alk Rejser i tilfælde af, at der opstår mangler/uforudsete udgifter, som kunden ønsker refunderet af Alk Rejser.

19) Persondata

19a) Brug af personoplysninger
Vi videregiver aldrig personoplysninger til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved køb, tilmelding af nyhedsbrev eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Vi indsamler oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesserer.

19b) Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi har registreret hos os, kan du kontakte os på info@alkrejser.dk eller telefon nr. 7230 1260. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

19c) Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes efter brug.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

20) Reklamationer

Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartselskabet, rejselederen eller hotellet inden for rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen, således at manglen/fejlen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Der modtages ikke reklamationer over uensartede værelser. Rettes reklamationen direkte til arrangørens repræsentant på stedet, bør kunden sikre sig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og kunden evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod bureauet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatning. Kunden skal indsende sin klage per mail til Alk Rejser.

Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsættes skriftligt til Alk Rejser hurtigst muligt efter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gæst eller Alk Rejser kan sagen henvises til Pakkerejseankenævnet, Røjelseskær 11, 3.sal, 2840 Holte, tlf. 45461100. Alk Rejser anerkender ankenævnets kendelser.

21) Værneting/Lovret

Ethvert krav skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, som ikke kan afgøres af Pakkerejseankenævnet afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.