Pas, visum og sygeforsikring

Pas

Ved indrejse til Makedonien skal danske pas være gyldige mindst tre måneder efter hjemrejsen. Det er på eget ansvar, at pas, visum, udrejse- og vaccinationspapirer er i gyldig stand.

Bemærk også de pasregler, der indebærer, at børn skal have eget pas. Dansk fremmedpas betragtes ikke som et almindeligt pas, og indehavere af dansk fremmedpas skal derfor kontakte rejsemålets ambassade for eventuelle særlige visumbestemmelser. Vær også opmærksom på, der kan være visumpligt for gæster uden dansk pas.

Visum

Der kræves ikke visum for danske statsborgere under 3 måneders ophold.

Sygeforsikring

Den rejsende skal være rejsesygeforsikret. Den offentlige rejsesygesikring (det gule sygesikringsbevis) gælder ikke i Makedonien.

Vi anbefaler

Vi anbefaler, at du har gyldig legitimation på dig under opholdet på rejsemålet.

Vi anbefaler, at du ser på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor der altid er opdateret information for danske statsborgere. Pas og visum på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Har man andet end dansk pas anbefaler vi, at man kontakter den makedonske ambassade i København og forhører sig til om regler der evt. gælder for det lands indrejseregler.

Det er dit eget ansvar at have gyldigt pas og visum med på rejsen for det tidsrum og de lande, som hele rejsen omfatter, og har du ikke det, kan Alk Rejser ikke drages til ansvar for følgerne heraf.